Facebook prodavnice: Zašto se mala preduzeća moraju ukrcati

Za mala preduzeća u maloprodajnom svijetu utjecaj Covid-19 posebno je težak za one koji nisu mogli prodavati putem interneta dok su njihove fizičke trgovine bile zatvorene. Svaki treći specijalizirani neovisni prodavac nema web lokaciju s omogućenom e-trgovinom, ali nude li Facebook trgovine jednostavna rješenja za mala preduzeća da se prodaju putem Interneta? Zašto prodavati na Facebook trgovinama? Sa preko 2.6 milijardi korisnika mjesečno, snaga i utjecaj Facebooka podrazumijevaju se i ima više od toga