Statistika stope odliva softvera kao usluge (SaaS) za 2020

Svi smo čuli za Salesforce, Hubspot ili MailChimp. Oni su zaista uveli eru sve većeg rasta SaaS-a. Jednostavno rečeno, SaaS ili Software-as-a-service je kada korisnici koriste softver na osnovu pretplate. Sa višestrukim prednostima poput sigurnosti, manje prostora za skladištenje, fleksibilnosti i pristupačnosti, SaaS modeli pokazali su se izuzetno plodnim za rast preduzeća, poboljšanje zadovoljstva kupaca i korisničkog iskustva. Potrošnja softvera će rasti na 10.5% u 2020. godini, od čega će većina biti pokrenuta SaaS-om.