Appy Pie App Builder: Jednostavna platforma za izgradnju aplikacija bez koda

Razvoj aplikacija je industrija koja se kontinuirano razvija. Sa sve većim brojem preduzeća koja se natječu za prisustvo na mreži, organizacije za razvoj aplikacija imaju svoj posao za njih. Stalno raste potražnja za aplikacijama koje su stvorile tržište nadvladavajući postojeće programere. Pored toga, to je industrija koju muče rastući troškovi i rastući zahtjevi. Pored toga, postojeće aplikacije zahtijevaju stalno održavanje. Istraživanja pokazuju da se 65% resursa troši pokušavajući održati postojeće