Marketinški scenarij iz pakla - tone potencijalnih kupaca, ali nema prodaje

Iako je postojanje stabilnog izvora potencijalnih kupaca već dobra stvar za bilo koji posao, to neće donijeti hranu na tanjur. Bit ćete sretniji ako su vaši prihodi od prodaje proporcionalni vašem impresivnom izvještaju Google Analytics. U ovom slučaju, barem dio tih potencijalnih kupaca treba pretvoriti u prodaju i klijente. Šta ako primate tone potencijalnih kupaca, ali nemate prodaju? Šta ne radite dobro, a šta možete