Kako odabrati okvir za ličnost vašeg kupca

Ličnost kupca je kombinacija koja vam daje bogato detaljnu sliku vaše ciljne publike kombinovanjem demografskih i psihografskih informacija i uvida, a zatim ih predstavlja na način koji je lako shvatiti. Iz praktične perspektive, ličnosti kupaca vam pomažu da postavite prioritete, dodijelite resurse, otkrijete nedostatke i istaknete nove mogućnosti, ali važnije od toga je način na koji dovode sve u marketing, prodaju, sadržaj, dizajn i razvoj na istoj stranici,