Prednosti i nedostaci kampanje za dvostruku prijavu putem e-pošte

Kupci nemaju strpljenja da sortiraju pretrpane sandučiće. Svakodnevno su preplavljeni marketinškim porukama, za većinu kojih se uopće nisu ni prijavili. Prema Međunarodnoj uniji za telekomunikacije, 80 posto globalnog e-mail prometa može se klasificirati kao neželjena pošta. Uz to, prosječna stopa otvaranja e-pošte u svim djelatnostima pada između 19 i 25 posto, što znači da se veliki postotak pretplatnika čak i ne trudi kliknuti