Kako spasiti borbenu kampanju za izgradnju linkova pod vodstvom sadržaja

Googleov algoritam se mijenja s vremenom i zbog toga su kompanije primorane da preispitaju svoje SEO strategije. Jedna od presudnih akcija za povećanje ranga je kampanja za izgradnju linkova vođena sadržajem. Možda ste se suočili sa situacijom u kojoj vaš SEO tim naporno radi na slanju e-poruka s autorizmom izdavačima. Tada vaši pisci predano stvaraju sadržaj. Ali, nakon nekoliko tjedana pokrenute kampanje, shvatili ste da ona nije imala rezultata. Možda postoji broj