Izazovi marketinške automatizacije marketinša, prodavača i izvršnih direktora (podaci + savjeti)

Automatizaciju marketinga koriste velike korporacije otkad je zaživjela. Ovaj fenomen obilježio je marketing tehnologiju na više načina. Rana rješenja bila su (i uglavnom još uvijek jesu) robusna, bogata značajkama, a time i složena i skupa. Sve to otežavalo je manjim kompanijama uvođenje automatizacije marketinga. Čak i ako malo poduzeće može priuštiti softver za automatizaciju marketinga, teško mu je izvući pravu vrijednost. Ovo