Marketing Cloud: Kako kreirati automatizaciju u Automation Studio za uvoz SMS kontakata u MobileConnect

Naša firma je nedavno implementirala Salesforce Marketing Cloud za klijenta koji je imao desetak integracija koje su imale složene transformacije i skupove pravila komunikacije. U osnovi je bila Shopify Plus baza s Recharge Subscriptions, popularno i fleksibilno rješenje za ponude e-trgovine zasnovane na pretplati. Kompanija ima inovativnu implementaciju mobilne razmjene poruka gdje korisnici mogu prilagoditi svoje pretplate putem tekstualnih poruka (SMS) i morali su migrirati svoje mobilne kontakte na MobileConnect. Dokumentacija za