Sadržaj bez ikakvih vrata: kada? Zašto? Kako ...

Dosezanje vaše publike presijecanjem njihovog digitalnog ponašanja postaje u osnovi pristupačnije putem ciljanog oglašavanja i medija. Dovesti svoju marku u prvi plan uma vašeg kupca, pomoći joj da postanu svjesniji vaše marke i nadamo se da će ući na putovanje poznatog kupca znatno je teže. Potreban je sadržaj koji odgovara njihovim potrebama i interesima i koji im se servira u optimalno vrijeme za poticanje tog procesa. Međutim, pitanje