Sadržaj od vrata: Vaš ulaz do dobrih B2B potencijala!

Sadržaj bez vrata je strategija koju koriste mnoge B2B kompanije za odavanje dobrog i smislenog sadržaja kako bi u zamjenu dobili dobre potencijalne kupce. Ne može se direktno pristupiti zatvorenom sadržaju i može se dobiti nakon razmjene nekih važnih informacija. 80% B2B marketinške imovine je zatvoreno; jer je zatvoreni sadržaj strateški važan za B2B kompanije koje proizvode generacije. Hubspot Važno je znati značaj zatvorenog sadržaja ako ste B2B preduzeće i slično

Dva najučinkovitija alata za uspješnu B2B generaciju potencijalnih klijenata

Odaberite empatiju kupaca i iskustvo kupaca kao važan sastojak vaše strategije i možda ste već pronašli dio koji nedostaje i koji sada može ispuniti zagonetku generacije olova!