Šta marketinški stručnjaci moraju znati o zaštiti intelektualnog vlasništva

Kako se marketing - i sve ostale poslovne aktivnosti - sve više oslanjaju na tehnologiju, zaštita intelektualnog vlasništva postala je glavni prioritet uspješnih kompanija. Zato svaki marketinški tim mora razumjeti osnove zakona o intelektualnom vlasništvu. Šta je intelektualno vlasništvo? Američki pravni sistem pruža određena prava i zaštitu vlasnicima imovine. Ova prava i zaštita šire se i izvan naših granica kroz trgovinske sporazume. Intelektualno vlasništvo može biti bilo koji proizvod uma