Otkrivanje domena: Upravljanje imovinom domena u preduzeću

Kaos vreba u digitalnom svijetu. Bilo koja kompanija može lako izgubiti trag o svojoj digitalnoj imovini u eri kada se registracije domena događaju na desetine različitih načina i kada spajanja i preuzimanja neprestano dodaju nove web stranice u kombinaciju. Domene koje su registrirane i nikada nisu razvijene. Web stranice koje idu godinama bez ažuriranja. Mješovite poruke na marketinškim platformama. Višak troškova. Izgubljeni prihodi. Hlapivo je okruženje. Digitalno okruženje kompanija se neprestano mijenja i prati