Marketinški izazovi - i rješenja - za 2021

Prošla godina bila je trbava za tržnike, prisiljavajući kompanije u skoro svakom sektoru da okrenu ili čak zamijene čitave strategije suočavajući se sa nedokučivim okolnostima. Za mnoge je najzapaženija promjena bio utjecaj postojećeg socijalnog udaljavanja i skloništa, što je stvorilo ogroman skok u kupovini putem interneta, čak i u industrijama u kojima e-trgovina ranije nije bila toliko izražena. Ova promjena rezultirala je prepunim digitalnim pejzažom, a sve više organizacija borilo se za potrošače