Redizajn e-pošte: 6 karakteristika koje trebaju preispitivanje

Ovisno o tome koga pitate, e-pošta postoji između 30 i 40 godina. Njegova je vrijednost očigledna, s aplikacijama koje se protežu i na socijalni i na profesionalni aspekt života. Međutim, ono što je takođe očito je koliko je zastarjela tehnologija e-pošte zapravo. Na mnogo se načina e-pošta nadograđuje kako bi ostala relevantna za rastuće potrebe današnjih korisnika. Ali koliko često možete petljati s nečim prije nego što priznate da je možda njegovo vrijeme prošlo?