TaskHuman: platforma za obuku digitalne prodaje u realnom vremenu

Kada je u pitanju postavljanje prodavača za dosljedan uspjeh i rast, tradicionalni model obuke prodaje je u osnovi slomljen. Sa pristupom koji je previše epizodičan, nezgodan i nije prilagođen pojedincu, prodajna obuka se obično pruža na način koji umanjuje poslovanje i njegove prodajne timove. Koučing u prodaji se često provodi u organizaciji samo jednom godišnje, ali studije pokazuju da učesnici u tradicionalnoj obuci zasnovanoj na kurikulumu zaboravljaju više