3 najbolje prakse za trgovce proizvoda u poslovnim B2B kompanijama

Business-to-business (B2B) tehnološka preduzeća suočavaju se sa teškom dilemom. S jedne strane, tržišni uslovi koji se brzo mijenjaju zahtijevaju od ovih preduzeća da pokažu prodajne kompetencije i ekonomski učinak. S druge strane, profesionalaca u tehnološkom marketingu nedostaje, što uzrokuje preopterećenost postojećih timova i otežava timovima rast i širenje. Nedavna anketa viših donositelja marketinških odluka istražila je ovu nevolju identifikacijom najnovijih problema s kojima se suočavaju inicijative Go-to-Market (GTM) uz identifikaciju potencijalnih