CX naspram UX: Razlika između kupca i korisnika

CX / UX - Samo jedno slovo različito? Pa, više od jednog pisma, ali postoji mnogo sličnosti između korisničkog iskustva i korisničkog iskustva. Profesionalci sa bilo kojim fokusom rade na istraživanju ljudi! Sličnosti korisničkog iskustva i korisničkog iskustva Ciljevi i procesi korisničkog i korisničkog iskustva su često slični. Oboje imaju: Osjećaj da posao nije samo prodaja i kupovina, već zadovoljavanje potreba i pružanje vrijednosti