Sean Sullivan

Sean Sullivan je domaćin Konvergirajuća kafa. Kada ne daje potkastove, Seana možete pronaći na mrežnim događajima, kulturnim događajima i kafićima koji citiraju previše filmova.