Ne može svako vidjeti vašu web stranicu

Za menadžere web stranica u mnogim preduzećima, velikim i malim, prošla sezona bila je zima njihovog nezadovoljstva. Počevši od decembra, desetine umjetničkih galerija u New Yorku imenovano je u parnicama, a galerije nisu bile same. Mnogo stotina tužbi je nedavno pokrenuto protiv preduzeća, kulturnih institucija, zagovaračkih grupa, pa čak i pop fenomena Beyoncé, čija je web stranica imenovana u kolektivnoj tužbi podnesenoj u januaru. Ranjivost koja im je zajednička? Ove web stranice nisu