Da li radite sa filantropskim organizacijama?

Danas sam se pridružio dobrotvornom odboru moje kompanije, ExactIMPACT. Nemam uvijek priliku ili resurse da vratim, pa sam zaključio da bih trebao dobrotvorno raditi na mjestu na kojem provodim najviše vremena! Ovaj Dan zahvalnosti izgleda prilično mračno za dobrotvorne organizacije koje paze na toliko ljudi u našem društvu koji se ne mogu brinuti o sebi. To je prilično tužna izjava s obzirom na snagu naše ekonomije. Jedna statistika za