Distimo: Analitika aplikacija, konverzije i praćenje App Store-a

Distimo pruža besplatnu platformu za analitiku mobilnih aplikacija za programere, kao i podatke o tržištu aplikacija. Platforma Distimo omogućava programerima praćenje preuzimanja mobilnih aplikacija, prihoda od aplikacija i konverzija aplikacija za kampanje u vlastitoj aplikaciji u više prodavnica aplikacija. Distimo nudi besplatnu analitiku za mobilne aplikacije, omogućavajući im prikupljanje nevjerovatnih količina podataka i poboljšanu tačnost u njihovom plaćenom rješenju, AppIQ. Distimoov AppIQ pruža dnevne konkurentne podatke za aplikacije na više mobilnih tržišta.