KosmoTime: Stvorite zadatke koji rezerviraju vrijeme na vašem kalendaru

Kao partneru u agenciji koja radi sa poslovnim kompanijama, dani su mi zamagljeni, a kalendar nered - odskakujući od prodaje, strategije, stand-up-a, partnera i partnerskih sastanaka bez prestanka. Između svih tih poziva moram zapravo obaviti posao za koji sam se obavezao i s klijentima! Jedna stvar koju sam lično radio u prošlosti jednostavno je blokirao vrijeme u svom kalendaru kako bih to osigurao