Ne prati: Šta marketinški stručnjaci moraju znati

Već je bilo prilično vijesti o zahtjevu FTC-a da internetske kompanije omoguće funkcije koje potrošačima omogućavaju da se ne prate. Da niste pročitali izvještaj o privatnosti na 122 stranice, pomislili biste da FTC postavlja neku vrstu crte u pijesak na značajci koju zahtijevaju, a naziva se Ne prati. Šta je Ne prati? Postoje brojni načini na koje kompanije prate ponašanje potrošača na mreži. Najpopularniji,