BlackBox: Upravljanje rizikom za ESP-ove koji se bore protiv neželjene pošte

BlackBox se opisuje kao konsolidirana, neprekidno ažurirana baza podataka sa skoro svake adrese e-pošte koja se aktivno kupuje i prodaje na otvorenom tržištu. Koriste ga isključivo dobavljači usluga e-pošte (ESP) kako bi unaprijed odredili je li popis pošiljatelja zasnovan na dozvolama, neželjeni ili potpuno otrovni. Mnogi problemi s kojima dobavljači usluga e-pošte nailaze su neprimjereni pošiljatelji neželjene pošte koji kupuju veliku listu, uvoze je na svoju platformu i zatim šalju na