Kako implementirati rješenje iz baze znanja

Danas popodne pomagao sam klijentu koji je dodao certifikat za SSL i povukao svoj www sa svog URL-a. Da bismo pravilno preusmjerili promet, morali smo napisati pravilo za Apache u .htaccess datoteku. Imamo brojne stručnjake za Apache s kojima sam se mogao obratiti za rješenje, ali umjesto toga, samo sam pretražio nekoliko baza znanja na mreži i pronašao odgovarajuće rješenje. Nisam morao ni sa kim razgovarati,