Pljeskom automatizirajte testiranje i optimizaciju svoje mobilne aplikacije

Test Automation from Applause nudi kompletnu uslugu koja osigurava da se vaše mobilne i web aplikacije ponašaju dosljedno od jedne do druge verzije. Često kažem ljudima da ako nešto dizajnirate ili razvijete i zatražite povratne informacije, zaista ćete dobiti nepotrebne povratne informacije koje nisu ni kvalitativne ni kvantitativne. Traženje nekoga za povratnu informaciju mnogo je nalik na pitanje: "Možete li s ovim pronaći nešto loše?" a korisničko testiranje prelazi iz uobičajenog