Troškovi mjerenja isporučenosti naspram cijena ulaznih sandučića

Da poštanska služba ima kantu za smeće u svom pogonu i svaki put kad bi vidjela da dolazi komad smeća, bacili bi ga u smeće, biste li to nazvali dostavljenim? Naravno da ne! Čudno je to što se u industriji marketinga e-pošte bilo koja e-pošta koja je dostavljena u mapu sa neželjenom poštom računa kao isporučena! Kao rezultat toga, dobavljači e-pošte ocjenjuju svoje rezultate isporučenosti kao da su nešto čime se mogu ponositi