10 razlika između klasičnog i marketinga na društvenim mrežama

Robert Weller je na svom marketinškom blogu sažeo 10 glavnih razlika između klasičnog i marketinga na društvenim mrežama iz knjige Thomasa Schenkea Social Media Marketing und Recht u ovoj infografiji. Popis je sveobuhvatan i pruža prednosti brzine, strukture, trajnosti, platformi, zakonitosti, smjera i komunikativnih svojstava. U današnje vrijeme u korporacijama rade mnogi tradicionalni direktori marketinga koji još uvijek ne prepoznaju razlike niti razumiju prednosti - nadamo se da ove infografije pomažu u određivanju ključa