Kako su strukturirani timovi društvenih medija

Ova infografska stranica GO-Gulf.com sjajno ilustrira široke varijacije u načinu rada timova za društvene medije. Saznajte koliko napora poduzeća ulažu u svoje kampanje na društvenim mrežama. Koliko su ljudi zaposlili za svoje kampanje na društvenim mrežama, koje osobine poslodavci traže od stručnjaka za društvene mreže pomoću naše detaljne infografije o tome kako organizacije strukturiraju svoje timove na društvenim mrežama. Iz infografije Go-Gulf, Kako organizacije strukturiraju timove društvenih medija. Dig