Umetak: Značajke angažiranja za mobilne aplikacije bez koda

Insert je dizajniran tako da marketinški stručnjaci mogu izvoditi kampanje za mobilne aplikacije bez potrebe za razvojem mobilnih aplikacija. Platforma ima širok spektar angažovanih funkcija koje se lako mogu umetnuti, ažurirati i upravljati njima. Niz funkcija izgrađen je za marketinške stručnjake i timove za proizvode da personaliziraju putovanje korisnika, pokrenu ga u bilo kojem trenutku, povećaju angažman i mjere i analiziraju performanse aplikacije. Aplikacije su izvorne za iOS i Android. Karakteristike su razbijene