Obuka za prodaju i marketing

Kako trgovci upravljaju rizikom

Ne prođe dan da ne pomognemo našim klijentima da upravljaju rizikom. Čak iu našoj vlastitoj kompaniji, trenutno balansiramo između rizika i koristi integracije koju smo nedavno završili.

 • Ulažemo li u proizvodnju alata i plasiramo li ga na tržište?
 • Ili primjenjujemo te resurse na kontinuirani rast naše trenutne ponude?

To su teške odluke s obzirom na ograničene resurse i trenutni zamah koji imamo. Ne želimo da propustimo priliku koja nam se pruža za razvoj našeg poslovanja… ali takođe ne možemo da stavimo u opasnost naš novčani tok i trenutne klijente. Da ne spominjemo nedostatak povjerenja koji vidimo u cjelokupnoj ekonomiji!

Ljudi, procesi i platforme

Uspješno upravljanje marketinškim rizikom uključuje ukrštanje ljudi, procesa i platformi. Svaki od ovih elemenata igra ključnu ulogu u identifikaciji, evaluaciji i ublažavanju potencijalnih rizika povezanih s marketinškim naporima. Razumijevanje međuzavisnosti između ovih elemenata može dovesti do efikasnijeg pristupa upravljanju marketinškim rizikom.

 1. ljudi: Talenat unutar vašeg marketinškog tima i vanjskih partnera, uključujući njihove vještine, iskustvo i stručnost, značajno utječe na vašu sposobnost da identifikujete i odgovorite na potencijalne rizike. Raznolik i obrazovan tim može donijeti različite perspektive na stol, omogućavajući sveobuhvatnije procjene rizika i bolje informisano donošenje odluka. Snažno vođstvo i efikasna komunikacija među članovima tima i među odeljenjima su takođe od suštinskog značaja za negovanje kulture svesti o riziku i proaktivnog upravljanja rizikom.
 2. Procesi: Uspostavljanje sistematskih procesa za upravljanje rizicima je od vitalnog značaja za osiguranje dosljednog i strukturiranog pristupa identificiranju, evaluaciji i rješavanju rizika. Ovi procesi mogu uključivati ​​redovne procjene rizika, praćenje ključnih indikatora učinka i stalnu analizu tržišnih trendova i aktivnosti konkurenata. Implementacijom dobro definiranih procesa, vaša organizacija može stvoriti okvir za kontinuirano poboljšanje i prilagođavanje kao odgovor na nove rizike ili promjenjive tržišne uslove.
 3. Platforme: Platforme i alati koji se koriste u vašim marketinškim naporima također mogu igrati značajnu ulogu u upravljanju marketinškim rizikom. Korištenje platformi vođenih podacima za marketinšku analitiku, uvid u klijente i mjerenje učinka može pomoći da se efikasnije identifikuju potencijalni rizici i prilike. Osim toga, platforme za automatizaciju marketinga mogu pomoći u racionalizaciji marketinških procesa, smanjujući vjerovatnoću grešaka i osiguravajući dosljedniji pristup upravljanju rizikom. Integracija ovih platformi sa drugim poslovnim sistemima, kao npr CRM or ERP sistemi, mogu dodatno poboljšati upravljanje rizicima pružanjem sveobuhvatnog uvida u učinak vaše organizacije i potencijalne ranjivosti.

Efikasnom integracijom ljudi, procesa i platformi, vaša organizacija može stvoriti robusnu strategiju upravljanja rizicima koja se proaktivno bavi potencijalnim rizicima i kapitalizira nove prilike. Ovaj pristup može pomoći da se minimizira negativan utjecaj marketinških rizika na vaše poslovanje i maksimizira šanse za postizanje vaših marketinških ciljeva.

Faktori rizika u marketingu

Za marketinške stručnjake, postoji bezbroj faktora koji mogu uticati na uspjeh ili neuspjeh marketinške strategije izvan vremena, ekonomskih varijabli i konkurentskog okruženja. Neki od ovih faktora uključuju:

 1. Talent: Vještine, iskustvo i stručnost vašeg marketinškog tima mogu značajno utjecati na učinkovitost vaših marketinških napora.
 2. podešavanje vremena: strateško pozicioniranje vaših marketinških napora u odnosu na tržišne trendove, ponašanje potrošača i životni ciklus proizvoda. Učinkovito vrijeme može pružiti konkurentsku prednost kapitaliziranjem prilika, kao što su lansiranje proizvoda, sezonski trendovi ili promjene na tržištu.
 3. Tehnologija: Imamo li pravu tehnologiju koja nam može pomoći da izvršimo, automatiziramo, izvještavamo i optimiziramo naše marketinške strategije? Postoje li ulaganja u razvoj ili ulaganja trećih strana koja bi povećala naše izglede za uspjeh?
 4. privreda: Faktori koji utiču na cjelokupno ekonomsko okruženje, uključujući inflaciju, kamatne stope, povjerenje potrošača i ekonomski rast. Ove varijable mogu direktno uticati na kupovnu moć i ponašanje potrošača, što ih čini bitnim razmatranjima pri razvoju marketinške strategije.
 5. konkurencija: Konkurenti mogu utjecati na vašu marketinšku strategiju nudeći slične proizvode ili usluge, ciljajući istu publiku ili zauzimajući iste marketinške kanale. Temeljno razumijevanje vaše konkurencije može vam pomoći da identificirate mogućnosti za diferencijaciju, razvijete jedinstvene ponude vrijednosti i predvidite potencijalne konkurentske prijetnje.
 6. Ciljana publika: Dobro definirana ciljna publika je ključna za uspjeh bilo koje marketinške strategije. Nerazumijevanje ili previđanje potreba, preferencija i ponašanja vaše ciljne publike može dovesti do neučinkovitih marketinških napora.
 7. Vrijednosna ponuda: Ponuda vrijednosti je jedinstvena kombinacija karakteristika, prednosti i cijena koja razlikuje vaš proizvod ili uslugu od konkurencije. Slaba ili nejasna ponuda vrijednosti može otežati vašim marketinškim naporima da rezoniraju kod vaše ciljne publike.
 8. Marketinški kanali: Odabir pravih marketinških kanala za dosezanje ciljane publike je ključan. Na uspjeh vaše marketinške strategije može utjecati učinkovitost kanala koje koristite, kao što su društveni mediji, e-pošta, sadržajni marketing ili plaćeno oglašavanje.
 9. Poruka i kreativno izvođenje: Poruke i kreativno izvođenje vaših marketinških materijala trebalo bi da odjekuju s vašom ciljnom publikom i efikasno komuniciraju vašu vrijednost. Loše poruke ili neprivlačan vizuelni prikaz mogu dovesti do nedostatka angažmana ili interesa potencijalnih kupaca.
 10. Budžet i raspodjela sredstava: Posjedovanje adekvatnog budžeta i pravilna alokacija resursa je od suštinskog značaja za uspjeh vaše marketinške strategije. Nedovoljno finansiranje ili loše upravljanje resursima može ometati izvršenje i uticaj vaših marketinških napora.
 11. Konzistentnost brenda: Uspješna marketinška strategija zahtijeva integraciju i dosljednost poruka i brendiranja u svim marketinškim kanalima. Nedosljednost ili nepovezani marketinški napori mogu zbuniti vašu ciljnu publiku i razvodniti poruku vašeg brenda.
 12. Analitika i mjerenje: Sposobnost mjerenja i analize učinka vaših marketinških napora ključna je za identifikaciju šta funkcionira, a što ne. Nedostatak odgovarajuće analitike i mjerenja može otežati optimizaciju vaše marketinške strategije i postizanje željenih rezultata.
 13. Prilagodljivost i agilnost: Sposobnost prilagođavanja i razvoja vaše marketinške strategije kao odgovora na promjene na tržištu, trendove u nastajanju ili nove uvide ključna je za dugoročni uspjeh. Krute ili zastarjele marketinške strategije mogu dovesti do pada učinkovitosti i rezultata.
 14. Organizaciona usklađenost: Na uspjeh marketinške strategije može uticati nivo podrške i saradnje drugih odjela unutar vaše organizacije. Nedostatak usklađenosti između marketinga i drugih funkcija, kao što su prodaja ili razvoj proizvoda, može ometati ukupnu učinkovitost vaših marketinških napora.
 15. Vanjski faktori: Faktori izvan vaše kontrole, kao što su regulatorne promjene, tehnološki napredak ili društveno-kulturne promjene, također mogu utjecati na uspjeh ili neuspjeh vaše marketinške strategije. Biti svjestan ovih faktora i prilagoditi svoju strategiju u skladu s tim je od suštinskog značaja da ostanete konkurentni i relevantni.

Jao... to nije mala lista. Ali to je ono s kojim se trgovci svakodnevno suočavaju kako bi poboljšali poslovne rezultate koje naši klijenti postižu i kako bi maksimalno povećali svoja ulaganja u naše savjetovanje i licenciranje njihovih platformi.

Ublažavanje rizika

Procjena tehnologije ili novog medija za marketing može biti delikatan balans između iskorištavanja potencijalnih prilika i ublažavanja rizika povezanih s potencijalnim neuspjehom. Evo nekoliko koraka koje treba uzeti u obzir prilikom procjene usvajanja:

 1. Istraživanje i due diligence: Započnite temeljnim istraživanjem tehnologije ili medija. Shvatite njegove karakteristike, mogućnosti, prednosti i ograničenja. Istražite kompaniju koja stoji iza tehnologije, njenu reputaciju, finansiranje i tržišnu reputaciju. Uskladite svoje interne resurse (budžet, talent, vremenski okvir) s tehnologijom kako biste osigurali da odgovara vašoj organizaciji.
 2. Identifikujte svoje ciljeve: Definirajte svoje marketinške ciljeve i razmislite kako vam nova tehnologija ili medij može pomoći da postignete te ciljeve. Odredite da li je tehnologija usklađena s vašom ciljnom publikom, trendovima u industriji i cjelokupnom marketinškom strategijom.
 3. Procijenite konkurentski krajolik: Pogledajte kako vaši konkurenti koriste (ili ne koriste) tehnologiju ili medij. Ako ga već usvajaju, razmislite možete li se razlikovati ili ponuditi bolje rješenje. Ako ne, procijenite potencijalnu prednost prvog pokretača.
 4. Pilot i test: Prije nego što se potpuno posvetite, pokrenite pilot projekte ili male testove kako biste potvrdili učinkovitost tehnologije i njeno uklapanje u vašu marketinšku strategiju. Ovo će vam pomoći da shvatite njegov potencijalni uticaj na vašu ciljnu publiku i poboljšate svoj pristup.
 5. Izračunajte ROI: Analizirajte potencijalni povrat ulaganja (ROI) usvajanja tehnologije, uključujući uštedu troškova, povećan doseg i poboljšane stope konverzije. Uporedite potencijalni ROI sa rizicima povezanim sa neuspjehom tehnologije.
 6. Izradite plan za vanredne situacije: Pripremite plan kako ćete upravljati situacijom ako tehnologija zakaže ili ne pruži očekivane rezultate. To može uključivati ​​alternativne marketinške strategije, preraspodjelu resursa ili okretanje na drugu tehnologiju.
 7. Pratite i prilagodite: Kontinuirano pratite performanse tehnologije, povratne informacije korisnika i tržišne trendove. Budite spremni da prilagodite svoju marketinšku strategiju ako tehnologija ne ispuni očekivanja ili ako se pojave nove prilike.
 8. Počnite s malim i povećajte: Ako se tehnologija pokaže uspješnom, postepeno povećavajte svoje ulaganje u nju. Na ovaj način možete svesti na najmanju moguću mjeru rizik dok istovremeno koristite prednosti koje pruža.

Prateći ove korake, možete pažljivo procijeniti usvajanje tehnologije ili novog medija za marketing, istovremeno minimizirajući rizike povezane s potencijalnim neuspjehom.

Risk Frameworks

Postoji nekoliko okvira koje marketinški profesionalci mogu koristiti za procjenu, upravljanje i prevladavanje rizika povezanih s njihovim strategijama digitalnog marketinga. Evo nekih od najpopularnijih i najefikasnijih okvira:

 1. SWOT analiza: The SWOT framework pomaže trgovcima da analiziraju svoje snage, slabosti, prilike i prijetnje. Identificiranjem ovih faktora, marketinški profesionalci mogu razumjeti rizike povezane s njihovim strategijama i donijeti informirane odluke.
 2. TOWS Matrix: The TOWS matrica je proširenje SWOT analize koja se fokusira na razvoj strategija uparujući snage i slabosti sa prilikama i prijetnjama. Ovaj okvir omogućava trgovcima da istraže različite strateške opcije i efikasnije upravljaju rizicima.
 3. PESTLE analiza: PESTUL označava političke, ekonomske, društvene, tehnološke, pravne i faktore životne sredine. Ovaj okvir pomaže trgovcima da procijene vanjske faktore koji mogu utjecati na njihove strategije digitalnog marketinga i identificirati potencijalne rizike.
 4. matrica rizika: Matrica rizika je grafički alat koji se koristi za procjenu vjerovatnoće i uticaja potencijalnih rizika. Pomaže marketinškim stručnjacima da vizualiziraju i odrede prioritete rizika na osnovu njihove ozbiljnosti, omogućavajući im da ih efikasno upravljaju i ublažavaju.
 5. OODA petlja: The OODA Framework je skraćenica od Observe, Orient, Decide i Act, i omogućava trgovcima da kontinuirano prate svoje digitalne marketinške strategije, identifikuju rizike i vrše prilagođavanja u realnom vremenu.
 6. Režimi kvarova i analiza efekata: FMEA je sistematski proces koji se koristi za identifikaciju potencijalnih kvarova u sistemu, proizvodu ili procesu i procjenu njihovih posljedica. U digitalnom marketingu, FMEA se može koristiti za procjenu potencijalnih rizika i njihovog utjecaja na cjelokupnu marketinšku strategiju.
 7. Planiranje scenarija: Planiranje scenarija uključuje kreiranje različitih budućih scenarija i analizu njihovog potencijalnog utjecaja na strategije digitalnog marketinga. Ovaj pristup pomaže marketinškim profesionalcima da predvide potencijalne rizike i razviju planove za vanredne situacije.

Koristeći ove okvire, marketinški profesionalci mogu bolje procijeniti, upravljati i prevladati rizike u svojim strategijama digitalnog marketinga. Osim toga, bitno je kontinuirano pratiti i prilagođavati strategije zasnovane na novim uvidima, podacima i promjenama na tržištu.

Douglas Karr

Douglas Karr je osnivač Martech Zone i priznati stručnjak za digitalnu transformaciju. Douglas je pomogao u pokretanju nekoliko uspješnih MarTech startupa, pomogao je u due diligenceu od preko 5 milijardi dolara u Martech akvizicijama i investicijama, te nastavlja sa lansiranjem vlastitih platformi i usluga. On je suosnivač Highbridge, konsultantska firma za digitalnu transformaciju. Douglas je također objavljeni autor Dummie's vodiča i knjige o poslovnom liderstvu.

Vezani članci

Šta ti misliš?

Ova stranica koristi Akismet kako bi smanjila neželjenu poštu. Saznajte kako se podaci vašeg komentara obrađuju.