15 pitanja koja biste trebali postaviti o njihovom API-ju prije odabira platforme

Dobar prijatelj i mentor napisao mi je pitanje i volio bih iskoristiti svoje odgovore za ovaj post. Njegova su pitanja bila malo više usmjerena na jednu industriju (e-pošta), pa sam generalizirao svoje odgovore na sve API-je. Pitao je koja pitanja treba tvrtka postaviti dobavljaču o njihovom API prije nego što odabere. Zašto su vam potrebni API-ji? Sučelje aplikacijskog programiranja (API) je sučelje koje računarski sustav, knjižnica,