Beyond Affiliates - Izgradnja kanala prodaje

Kao vlasnik preduzeća, ne mogu vam reći koliko mi se često obraćaju priliku da zaradim dodatni novac ili dva na pridruženom prihodu. Ako samo upotrijebim svoju moć da skočim njihovu robu, oni će mi platiti novac. I, uostalom, sve dok mi neko plaća novac motiviran sam da to učinim ... zar ne? Pogrešno.