Cobia Systems: Potpuno automatizirani društveni mediji i udruživanje

Svijet marketinga obilje se promijenio s godinama digitalnih izvora i društvenih medija. Uz poplavu rješenja koja su danas dostupna, resursi za profesionalce koji mogu ostvariti veći utjecaj na svim su nivoima. Mnogi alati nude resurse i usluge za poslovanje, ali jedina stvar koju ne nude je sistem koji vam pomaže da pronađete svoje kupce u trenutku kada ukažu na potrebu. Cobia Systems razvila je sistem usmjeren na promjenu