Temelj uspješne strategije društvene prodaje

Čini se da je dolazni nasuprot odlaznom uvijek rasprava koja se vodi između prodaje i marketinga. Ponekad čelnici prodaje jednostavno pomisle da bi mogli imati više prodaje ako bi imali više ljudi i više telefonskih brojeva. Tržnici često misle da bi, ako bi imali samo više sadržaja i veći budžet za promociju, mogli povećati prodaju. I jedno i drugo može biti istina, ali kultura B2B prodaje se promijenila sada kada to mogu kupci