6 ključeva za promociju događaja na društvenim mrežama

Nakon našeg festivala prikupljanja sredstava u Indianapolisu, napisao sam da se čini da na tržištu jednostavno nije postojala bolja platforma za marketing događaja od Facebooka. Prema Maximillionu, bio sam u pravu! Volite to ili mrzite! Svi sada znamo da su društveni mediji ovdje i da igraju sve veću ulogu u našem svakodnevnom životu. Kao i pojedinci, i mali i veliki biznis morali su prihvatiti mnoštvo stalno rastućih društvenih slojeva