Upoznajte 3 pokretača izvedbe kampanje za akviziciju korisnika

Postoji na desetine načina za poboljšanje učinka kampanje. Sve od boje na dugmetu za poziv na akciju do testiranja nove platforme može vam dati bolje rezultate. Ali to ne znači da je vrijedna svaka taktika optimizacije UA (User Acquisition) koju ćete naići. Ovo je posebno tačno ako imate ograničene resurse. Ako ste u malom timu ili ako imate proračunska ograničenja ili vremenska ograničenja, ta ograničenja spriječit će vas da pokušate