Oblik papira: brzi, intuitivni i prilagodljivi mrežni obrasci

Paperform omogućava svima da brzo, intuitivno kreiraju mrežne obrasce ili stranice proizvoda i da ih markiraju kako žele - sve bez pisanja koda. Vaše obrasce lako ispunjavaju vaši kupci i zajednice na mobilnom uređaju ili računaru, jer u potpunosti odgovaraju. Paperform uključuje mogućnost objavljivanja neograničenih obrazaca, omogućava vam da ih ugradite u svoju web lokaciju, omogućite vam integraciju sa Stripe-om za plaćanja ili potiskivanje podataka putem Zapier-a. Možete odabrati svoj