Infografika: Pojavljuju se nove strategije koje će Google Adsom potaknuti rast maloprodaje

U svojoj četvrtoj godišnjoj studiji o učinku maloprodajne industrije u Google Adsu, Sidecar preporučuje da trgovci e-trgovine preispitaju svoje strategije i pronađu bijeli prostor. Kompanija je istraživanje objavila u svom Izvještaju o benčmarkovima za 2020 .: Google Ads in Retail, sveobuhvatnoj studiji o učinku maloprodajnog sektora u Google Adsu. Nalazi Sidecar-a ukazuju na ključne lekcije koje bi trgovci trebali razmotriti tokom 2020. godine, posebno usred fluidnog okruženja stvorenog izbijanjem COVID-19. 2019. bila je konkurentnija no ikad,