DivvyHQ: Veliko planiranje sadržaja i tok rada

Ako radite u poslovnoj kompaniji, planiranje i izvršavanje sadržaja presudno je za vašu ukupnu marketinšku strategiju. Izazov je upravljanje idejama, resursima, zadacima i pregled ukupnog statusa proizvodnje. Platforma DivvyHQ pruža sve alate potrebne od zamišljanja do izvršenja. Platforma je dizajnirana za objavljivanje sadržaja i na društvenim mrežama. DivvyHQ je alat za planiranje i proizvodnju podataka zasnovan na oblaku, napravljen da pomogne trgovcima i proizvođačima sadržaja da se / ostanu organizirani i uspješno izvršavaju zahtjevne,