Utjecaj rješenja za sigurno plaćanje na online kupovinu

Što se tiče kupovine putem Interneta, ponašanje kupca zaista se svodi na neke ključne elemente: Želju - bez obzira na to treba li ili ne korisnik koji kupuje artikl koji se prodaje na mreži. Cijena - bez obzira na to prevladava li želju cijenu predmeta. Proizvod - bez obzira na to je li proizvod reklamiran ili ne, pri čemu recenzije često pomažu u odluci. Povjerenje - bez obzira može li prodavač od koga kupujete ili ne