DESelect: rješenja za omogućavanje marketinških podataka za Salesforce AppExchange

Za marketinške stručnjake je važno da uspostave 1:1 putovanja sa kupcima u velikom obimu, brzo i efikasno. Jedna od najčešće korištenih marketinških platformi koja se koristi za ovu svrhu je Salesforce Marketing Cloud (SFMC). SFMC nudi širok spektar mogućnosti i kombinuje tu multifunkcionalnost sa neviđenim prilikama za marketinške stručnjake da se povežu sa kupcima u različitim fazama njihovog puta korisnika. Marketing Cloud, na primjer, neće samo omogućiti trgovcima da definiraju svoje podatke