Uzrok i zapanjujuće posljedice problema s podacima

Preko polovine svih prodavača vjeruje da su prljavi podaci najveća prepreka u izgradnji uspješnog marketinškog programa. Bez kvalitetnih podataka ili nepotpunih podataka, propuštate sposobnost preciznog ciljanja i komuniciranja sa svojim potencijalnim klijentima. Zauzvrat, ovo ostavlja prazninu u vašoj sposobnosti da osigurate da udovoljavate i potrebama svog prodajnog tima. Efikasnost prodaje rastući je tehnološki segment. Sposobnost, sa sjajnim podacima, ciljati potencijalne klijente, pretvarati ih u potencijalne kupce,