Čišćenje popisa adresa e-pošte: zašto vam je potrebna higijena e-pošte i kako odabrati uslugu

E-mail marketing je krvni sport. U posljednjih 20 godina jedina stvar koja se promijenila s e-poštom je da dobre pošiljatelje e-pošte i dalje sve više kažnjavaju pružatelji usluga e-pošte. Iako bi ISP-ovi i ESP-ovi mogli u potpunosti koordinirati ako žele, to jednostavno ne čine. Rezultat je da postoji dvoje kontradiktornih odnosa. Dobavljači internetskih usluga (ISP) blokiraju davatelje usluga e-pošte (ESP) ... i tada su ESP prisiljeni blokirati

Tehnologija: lako ciljanje, a ne rješenje uvijek

Današnje poslovno okruženje je teško i neoprostivo. I postaje sve više. Najmanje polovina vizionarskih kompanija istaknutih u klasičnoj knjizi Jima Collinsa Izgrađeno do kraja izgubila je performanse i reputaciju u deceniji od prvog objavljivanja. Jedan od faktora koji je doprinio je da je nekoliko teških problema s kojima se danas susrećemo jednodimenzionalni - ono što se čini tehnološkim problemom rijetko je kad