Šta radi digitalni marketer?

Otvorimo samo izjavom da sam ispod imala posao ovog tipa, heh. Kao digitalni prodavač, rotiramo se kroz sve svoje klijente na tjednoj bazi, analizirajući njihovu izvedbu, donoseći prilagodbe, istražujući, planirajući i izvršavajući višekanalne kampanje. Koristimo alate mnogo više nego što ova infografija opisuje - od komunikacije, izdavanja, alata za razvoj i analizu. IMO, većina prodavača radi u području u kojem im je najudobnije. To nije slučajno