Rights Cloud: Automatizirajte odobrenje prava na sadržaj u stvarnom vremenu

Ranije ove godine, navodno je Chipotle snimio fotografiju zaštitnika Sacramenta bez njihovog odobrenja, a zatim je distribuirao u svom marketinškom kolateralu. Nerešena tužba odnosi se na sav profit kompanije tokom devet godina ... 9 milijarde dolara. To je situacija koja se mogla izbjeći korištenjem tehnologije koja uključuje proces koji osigurava da je izdanje potpisano i fotografija dostupna za upotrebu i distribuciju ... prije nego što je distribuirana! FADEL je