Storyworks1: Platforma za isporuku sadržaja za digitalnu prodaju s lokacijskim znanjem

Storyworks1 pruža interaktivnu mobilnu prezentacijsku platformu za naoružavanje vašeg terenskog tima alatima koji pomažu u jačanju kredibiliteta, usklađivanju marketinške strategije s izvršenjem prodaje i jačanju poslovnih odnosa uvidom u realnom vremenu i podacima koji se mogu iskoristiti. Storyworks1 novi Opportunity Locator pruža osoblju prodaje na terenu mogućnost sinhronizacije trenutne lokacije sa CRM-om putem mobilnog uređaja kako bi se mapirale lokacije i profili klijenata u blizini i klijenata. Locator prilika prilagođava informacije na osnovu