Carts Guru: Automatizacija marketinga za e-trgovinu

Žalosno je što platforme e-trgovine marketing ne stavljaju kao prioritet. Ako imate internetsku trgovinu, apsolutno nećete ostvariti puni potencijal prihoda osim ako ne uspijete privući nove kupce i maksimizirati potencijal prihoda trenutnih kupaca. Srećom, postoji velika vrsta platformi za automatizaciju marketinga koje pružaju sve alate potrebne za automatsko ciljanje kupaca tamo gdje je najverovatnije da će otvoriti, kliknuti i obaviti kupovinu. Jedan takav