Razmjena prikupljanja e-pošte s dokazima

E-pošta je i dalje dominantna snaga u industriji internetskog marketinga. Iako se tehnologija ulila u gotovo sve druge aspekte internetskog marketinga, čini se da je e-pošta jedva pomaknuta u dvije decenije. Nedavni napredak u pristupačnoj marketinškoj automatizaciji je uzbudljiv, ali stjecanje, dozvola i SPAM i dalje vode izazove u industriji. Izgradnja sjajnog sadržaja i relevantne e-pošte jednostavan je dio ... najteži je dio još uvijek